Odkud se vzalo pivo? Vzniklo úplným omylem!

Češi jsou národem pivařů a na zlatavý mok nedají dopustit. V českých zemích má pivo dlouholetou tradici. Každý Čech včetně kojenců vypije 149 litrů piva za rok. Mnozí už ale nevědí, že pivo vlastně vzniklo úplným omylem – jak tomu už tak u nejlepších objevů a vynálezů mnohdy bývá :).

Teorií o vzniku piva je hned několik. Nejrozšířenější z nich tvrdí, že někdo omylem nechal nádobu s obilnou kaší před svým domkem. Do této nádoby pak napršelo a když na ni pak zasvítilo slunce, obsah nádoby zkvasil. Jiná teorie zas tvrdí, že někdo rozkousal chléb pro nemocného a vložil ho do nádoby s vodou. Teplo v místnosti se pak opět postaralo o zkvašení obsahu nádoby. Poslední pekárenská teorie tvrdí, že kdosi dal těsto na chleba do vody a nechal ho tam. Teplo se potom opět postaralo o vykvašení.

Slad či ječné chleby se pak proto nechávaly zkvasit záměrně. Výroba piva se tak postupně rozšířila a zdokonalovala. Pivo bylo tehdy samozřejmě nefiltrované, a tedy pořádně zakalené. Při jeho výrobě se rovněž nepoužíval chmel. Hořkosti piva se proto dosahovalo pražením ječného chleba v horkém popelu.

Tehdy počet vypitých piv dokonce upravovaly zákony. Pivo konzumovaly všechny sociální vrstvy, od dělníků až po krále či faraony. Každý měl nárok na denní příděl 2-5 džbánků piva přímo úměrný svému sociálnímu statutu a práci.

Nejstarší objevený recept na výrobu piva je starý přes 5 tisíc let a je napsaný na kamenné destičce.

Středověké kláštery přísně střežily recepty

V českých zemích má pivo dlouholetou tradici. První zprávy o výrobě piva na českém území jsou z roku 993, kdy se pivo vyrábělo v Břevnovském klášteře.

Kláštery totiž hrály ve středověku při výrobě piva nejdůležitější roli. Některé se stávaly téměř alchymistickými dílnami. Každý klášter vařil jiné pivo a přísně střežil svůj výrobní postup i složení. Nejstarší dodnes fungující pivovar přináležel ke klášteru ve Weihenstephanu u Freisingu, kde se vařilo asi již v 9. století a také se zde začal vůbec poprvé plánovitě přidávat do piva chmel.

První Plzeň vznikla experimentem

První pivo plzeňského typu bylo prý výsledkem experimentu. Říká se, že německý sládek Josef Groll v roce 1842 záměrně udělal chybu v technologickém postupu, aniž by dopředu znal výsledek. Navařil „podkvašené“ bavorské pivo, ale z odlišných českých surovin – žateckého chmele, měkké plzeňské vody a světlejšího sladu připravovaného anglickou technologií.

Pivo mělo velmi dobrou kvalitu a během krátké doby tuto technologii výroby zavedly všechny pivovary v Čechách a na Moravě, následně i v celém zbytku světa. Prototyp dnešního světlého ležáku se stal záhy dominantním typem nejen u nás, ale později i v celém světě.

Kdy se pivo začalo plnit do lahví?

Do lahví se pivo plnilo už ve starověkém Egyptě. Výjimečně je používání lahví na pivo doloženo v 16., 17. i 18. století, masivní rozvoj plnění piva do lahví však nastal až na začátku 20. století. V Čechách se poprvé začalo plnit pivo do skla v roce 1841 v pivovaru U Křížovníků na Starém Městě.

Kdy došlo k první způsobené dopravní nehodě pod vlivem piva?

K první dopravní nehodě způsobené po vypití piva došlo 2 tisíce let před naším letopočtem v Egyptě. Pivem posilněný vozataj přejel vestálskou kněžku z chrámu bohyně Hathor. Trest byl opravdu krutý. Vozku ukřižovali na dveře hospůdky, kde mu prodali pivo.

Sdílet na sociální síti

Podělte se o váš komentář přes:

Facebook
Chlapská zóna